Zevende meeting van het netwerk van de voorzitters van de opperste gerechtshoven van de Lidstaten van de Europese Unie

27 en 28 oktober 2022


De leden van de law liaison groep van het netwerk van de voorzitters van de opperste gerechtshoven van de Lidstaten van de Europese Unie houden in principe jaarlijks een tweedaagse bijeenkomst in de schoot van één van de leden. In 2022 kon de zevende meeting van die groep na herhaaldelijk corona-uitstel in Brussel doorgaan. Zij vond plaats op 27 en 28 oktober. Naast de evaluatie van de werking en de werkzaamheden van de law liaison groep stonden twee onderwerpen op het programma: de rol van hoogste rechtscolleges bij hercodificatie van het civiel recht enerzijds en de verhouding tussen het zwijgrecht en medewerkingsverplichtingen anderzijds. Verschillende leden van het Hof – raadsheren, advocaten-generaal en referendarissen – verzorgden tijdens deze bijeenkomst uiteenzettingen.

 

Image