1. Enkel de reeds vastgestelde dossiers kunnen worden gevonden onder deze functionaliteit.

  2. Indien uw dossier niet voorkomt in de opgevraagde lijst, dan wil dat zeggen dat het nog niet is vastgesteld of dat er reeds uitspraak over werd gedaan.