ECLI-zoekmachine

ECLI staat voor European Case Law Identifier (Europese identificatiecode voor jurisprudentie). ECLI is ontwikkeld om het correct en ondubbelzinnig aanhalen van uitspraken van Europese en nationale rechtbanken te vergemakkelijken. Dankzij een set uniforme metagegevens worden de zoekmogelijkheden voor jurisprudentie uitgebreid. U vindt hier meer informatie over ECLI.

U vindt informatie over het gebruik van ECLI .

U vindt informatie over het gebruik van ECLI in België.

Aan ECLI is een performante Europese zoekmotor gekoppeld waarin u ook de rechtspraak van het Hof van Cassatie kan vinden.