Recente belangwekkende arresten

Journalistiek, verwerking van persoonsgegevens en privacy.
Het Hof beoordeelt de wisselwerking tussen de persvrijheid en het recht op privacy van een persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

18 oktober 2022


Het onderzoeksgerecht moet de wettigheid van de administratieve beslissing tot vrijheidsberoving van de vreemdeling nagaan, ook wanneer de vreemdeling tijdens de procedure bedoeld in artikel 71 Vreemdelingenwet in vrijheid is gesteld.”

27 september 2022


De verbalisant als getuige à charge

22 juni 2022


Het vermoeden van artikel 67bis Wegverkeerswet

22 juni 2022


Wraking assisen Limburg: verwerping

03 mei 2022


Dataretentie en onregelmatig bewijs - P.21.1422.N

29 maart 2022


Dataretentie en onregelmatig bewijs - P.22.0078.N

29 maart 2022


Is de bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap een onderneming? 

22 maart 2022


Wraking en de voetbalzaak

22 februari 2022


Redelijke termijn, ook in eenvoudige zaken - P.21.1621.N

25 januari 2022


Redelijke termijn, ook in eenvoudige zaken - P.21.1384.N

25 januari 2022


Dataretentie en onregelmatig bewijs

25 januari 2022


Spaans Europees aanhoudingsbevel - partiële cassatie

19 januari 2022


Meer zien